• Chia sẻ các bài viết hỗ trợ nhân viên kinh doanh cũng như nhân sự mới để nắm bắt được sản phẩm, dịch vụ, cũng như tâm lý khách hàng. từ đó giúp cho việc chăm sóc khách hàng của bạn được hiệu quả hơn.

  • Cập nhật các kiến thức SEO cơ bản cho người mới bắt đầu